Samorządowe Przedszkole w Wielopolu Skrzyńskim

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:

 Przewodniczący: Wioleta Wiśniewska - Fudala

Sekretarz: Ewa Kujda

Skarbnik: Marta Czaja

Członkowie:
Katarzyna Bizon
Klaudia Cabaj
Teresa Czaja
Adam Strączek