Samorządowe Przedszkole w Wielopolu Skrzyńskim

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019