Samorządowe Przedszkole w Wielopolu Skrzyńskim

Dokumenty do pobrania

Poniżej można pobrać następujące dokumenty:

Pliki do pobrania
Unieważnienie przetargu
 Pobierz
SIWZ - dożywianie- IV
 Pobierz
Zał. nr 1 formularz ofertowy cz. 1 i 2
 Pobierz
Zał. nr 2 formularz cenowy
 Pobierz
Zał. nr 3 umowa
 Pobierz
Zał. nr 4 ośw. o spełnianiu warunków udziału
 Pobierz
Zał. nr 5 ośw. o braku podstaw do wykluczenia
 Pobierz
Zał. nr 6 ośw. grupa kapitałowa
 Pobierz
Zał. nr 7 ośw. o niezaleganiu z opłatami lokalnymi
 Pobierz
Zał. nr 8 ośw. - zobowiazanie oddania
 Pobierz
Regulamin - zasady rekrutacji 2017-2018
 Pobierz
Ogłoszenie przyjęcia
 Pobierz
Potwierdzenie woli przyjęcia
 Pobierz
Wniosek
 Pobierz
Załącznik nr 1
 Pobierz
Załącznik nr 2
 Pobierz
Załącznik nr 3
 Pobierz
Załącznik nr 4
 Pobierz
Ustawa o systemie oświaty
 Pobierz
Ustawa o podstawie programowej
 Pobierz