Samorządowe Przedszkole w Wielopolu Skrzyńskim

Programy Edukacyjne

Zestaw programów edukacyjnych - rok szkolny 2017/2018:

  • Nasze przedszkole - program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci. Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba –Żabińska, MAC Edukacja 2017.
  • Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci sześcioletnich” Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska, MAC Edukacja 2017.
  • Program nauczania języka angielskiego, wychowanie przedszkolne jednoroczne przygotowanie przedszkolne. Mariola Bogucka, Dorota Łoś. wyd. Pearson Central Europe.PP12.5.2017.
  • Religia : „Jezus mnie kocha” – katechezy dla sześciolatków” ks.W.Klinger  Wydawnictwo o Drukarnia św. Krzyża Opole 2013 PP12.6.2015