Samorządowe Przedszkole w Wielopolu Skrzyńskim

Opłaty

Szanowni Rodzice!

Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka prosimy wpłacać do 5-tego każdego miesiąca. Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.