Samorządowe Przedszkole w Wielopolu Skrzyńskim

Konsultacje Indywidualne

Terminarz Konsultacji Indywidualnych Nauczycieli z Rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

mgr Beata Lepak

  • czwrtek 9.50-10.20

mgr Rogowska-Bełch Renata

  • poniedziałek 10.30-11.00

mgr Tęczar-Skóra Małgorzata

  • środa 11.30-12.00

mgr Beata Śledziona

  • czwartek 13.10-13.40

mgr Leja Maria

  • środa 9.45-10.00, 11.00-11.15

mgr Iwona Misiorek

  • wtorek 10.40-11.10

mgr Urszula Arciszewska

  • poniedziałek 9.30-9.45
  • środa 13.15-13.30