Samorządowe Przedszkole w Wielopolu Skrzyńskim

Konsultacje Indywidualne

Terminarz Konsultacji Indywidualnych Nauczycieli z Rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

mgr Urszula Arciszewska

poniedziałek 11:00 - 11:15

środa 10:55 - 11:10

mgr Maria Leja

piątek 13:00 - 13:30

mgr Beata Lepak

środa 13:15 - 13:30

piątek 8:00 - 8:15

mgr Iwona Misiorek

wtorek 10:00 - 10:30

mgr Renata Rogowska-Bełch

środa 10:40 - 10:50

mgr Beata Śledziona

środa 8:00 - 8:30

mgr Małgorzata Tęczar-Skóra

środa 10:10 - 10:40