Samorządowe Przedszkole w Wielopolu Skrzyńskim

Konsultacje Indywidualne

Terminarz Konsultacji Indywidualnych Nauczycieli z Rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

mgr Beata Lepak

mgr Renata Rogowska-Bełch

mgr Małgorzata Tęczar-Skóra

mgr Beata Śledziona

mgr Maria Leja

mgr Iwona Misiorek

mgr Urszula Arciszewska