Samorządowe Przedszkole w Wielopolu Skrzyńskim

Konsultacje Indywidualne

Terminarz Konsultacji Indywidualnych Nauczycieli z Rodzicami w roku szkolnym 2019/2020:

mgr Wioleta Wiśniewska - Fudala

każdy wtorek - 9:15 - 9:30

każda środa - 9:30 - 9:45

mgr Maria Leja

każda środa - 15:00 - 15:30

mgr Beata Lepak

każdy wtorek - 9:00 - 9:15

każdy piątek - 10:15 - 10:30

mgr Iwona Misiorek

każdy poniedziałek - 9:15 - 9:30

każdy czwartek - 8:00 - 8:15

mgr Renata Rogowska-Bełch

każda środa - 9:00 - 9:30

mgr Marzena Drygaś - Kalisztan

każdy poniedziałek - 9:30 - 10:00

mgr Małgorzata Tęczar-Skóra

każda środa - 10:45 - 11:15